PASCO měřící systémy

Měřící systémy PASCO
VŠE CO POTŘEBUJETE, ABYSTE OŽIVILI VÝUKU PŘÍRODNÍCH VĚDMáme řešení pro každý vědní obor. Celá nabídka mimo jiné zahrnuje již několikrát oceněný ruční PC datalog Xplorer GLX TM, bezdrátové rozhraní pro připojení senzorů PASPORT® AirLink SI a více než 60 typů vlastních měřících sond. Řada Multimeasure TM senzorů vám zajistí za méně peněz více variant měření a příjemnější obsluhu.
SOFTWARE

Využijte všech nástrojů pro zobrazení dat a jejich vyhodnocení. Lite verzi, která je zdarma naleznete v každé dodávce. Při koupi DataStudio získáváte v ceně jeho pravidelné aktualizace. Připravte si teoretický výklad, naměřte hodnoty v přírodě či v laboratoři, zapracujte do měřícího protokolu a vyhodnoťte. Vše jako by jste pracovali s „papírem“ na kterém se vám zobrazují aktuální měřené veličiny, sami vyplňují tabulky a kreslí grafy.

OBJEVTE SVĚT KOLEM SEBE

Již více než 40 let podporuje PASCO studenty a vyučující svými vysoce kvalitními technologickými nástroji. Neustále se věnujeme vývoji výukových systémů, které podněcují zájem, inspirují a propagují aplikovanou vědu.

Výhody používání měřícího systému PASCO:

  • Podporuje efektivnější využití času výuky
  • Podporuje aktivitu studentů v hodině
  • Dává možnosti pro porovnání předpokladů s reálnými výsledky
  • Díky okamžité odezvě jsou naměřené hodnoty pochopitelnější
  • Měřící metody kopírují postupy v reálném výzkumu či laboratoři
  • Možnost uchování dat pro jejich pozdější rozbor
  • Díky Xplorer GLX TM můžete měřit i vyhodnocovat data na jakémkoli místě, třeba během výletu do hor! Nepotřebujete tedy ani prostory laboratoře.
PODNĚCUJTE ZÁJEM, NABÁDEJTE K POZNÁNÍ !

více na WWW.PASCO.CZ